روی خط خبر

گروهش

عبارت گروهش از بین تمام اطلاعات، اخبار، مقالات و محتوای وب سایت الو خودرو جستجو شده و با ذکر منبع آن نمایش داده شده است.

روزنامه ابتکار - تعلیق کنسرت‌های حمید عسگری هنوز به ما اعلام نشده است

مدیر برنامه حمید عسگری درباره تعلیق کنسرت این خواننده گفت: ما نیز از طریق فضای مجازی این خبر را شنیده ایم و تاکنون از سوی مراجع رسمی چیزی به ما اعلام نشده است.به گزارش ایلنا، دفتر موسیقی وزارت ارشاد با انتشار اطلاعیه ای فعالیت گروه و موسسه برگزارکننده کنسرت حمید عسگری را به حالت تعلیق درآورد اما رضا عسگری (مدیر برنامه حمید عسگری) در این باره گفت: ما نیز از طریق فضای مجازی این خبر را شنیده ایم و تاکنون از سوی مراجع رسمی چیزی به ما اعلام نشده است.وی افزود: در حال حاضر مشغول پیگیری هستیم تا ببینیم ...

اخبار گوناگون