روی خط خبر

گلکار

عبارت گلکار از بین تمام اطلاعات، اخبار، مقالات و محتوای وب سایت الو خودرو جستجو شده و با ذکر منبع آن نمایش داده شده است.

روزنامه ابتکار - عملیات باروری ابرها از دو هفته آینده، آغاز می‌شود

مدیر مرکز ملی مطالعات و تحقیقات باروری ابرها معتقد است: در کشور برای بارورسازی ابرها هیچ گونه هزینه کلانی انجام نشده است.به گزارش ایسنا، فرید گلکار با بیان اینکه ارتباط بارورسازی ابرها با تولید آب یکی از مهم ترین چالش های ایجاد شده در راستای بهره مندی از این تکنولوژی است، اظهار کرد: اگر انجام عملیات بارورسازی ابرها منجر به افزایش یک درصدی بارش ها شود، همه هزینه ها جبران شده و بیهوده نیست. وی با اشاره به اینکه بارورسازی ابرها اقدامی کاملاً علمی است که پیامدهای مثبت زیادی برای کشور به همراه دارد،...

اخبار گوناگون